So kar wazan kam karna

So jaiye, wazan kam ho ga Bharpoor neend aap ki calories jalanay aur wazan kam karne mein ahem kirdaar ada karti hai. taaza tehqeeq ke…